Με την υπ. αρ. πρωτ. 3607/28-07-2021 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2000 € (δύο χιλιάδων ευρώ ) στην επιχείρηση “ALHAMZAWI JAFAR” παντοπωλειο στην οδό Σαμίου 56 στην Αθήνα, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 20-07-2021, διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση το προιόν ‘Mythos HELLENIC BEER ‘ με περασμένη ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και ημερομηνία λήξης 7/2020 κατά παράβαση των άρθρων 4,7, του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.