Με την υπ’ αρ. 3623/4-4-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ(500 €), βάσει του άρθρου 20 παρ.7ΣΤ του ΦΕΚ 2983/τΒ/30-8- 17/ΑΡΙΘ.91354 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ, για παράβαση του άρθρου 20 παρ.6 της υπ.αρ.απόφασης 91354/ /ΦΕΚ 2983/ 30-8-17 «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΕΠΠΥ» προς την επιχείρηση «DRAKOULIS ΜΕΑΤ ΜΕΠΕ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ-ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 90 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ-» και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 παρ.1 του Ν.4177/13, επειδή, κατά τον έλεγχο που  διενήργησαν,στις 30/3/2018, υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στην ανωτέρω επιχείρηση διαπιστώθηκε ότι Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΚΙΜΑ ΣΤΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 300 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ.