Με την με αριθ. 363/25-01-2019 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000,00), στην εταιρεία ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ για παράβαση των διατάξεων της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της οδού Ήβης 2 στη Μεταμόρφωση στις 16-01-2019, διαπιστώθηκε απαίτηση ή είσπραξη υψηλότερης τιμής χρέωσης στο ταμείο από αυτή που αναγραφόταν στην πινακίδα στο σημείο έκθεσης ενός προϊόντος, κατά παράβαση του άρθρου 2§9 των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 14γ της με αριθ. 91354/2017 Υ.Α. με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.