ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                               [ άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

                               

Με τη με αρ. 388/16-02-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 6.000,00 € (έξι χιλιάδων ευρώ), σύμφωνα με τα άρθρα 81 παράγραφος 5βγ και 82 παράγραφος 5αστην επιχείρηση

«HELLAS SHOES ART AE» ΕΜΠΟΡΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ που βρίσκεται στην οδό ΝΙΚΗΤΑΡΑ 10 στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,

διότι το δείγμα «Δερμάτινα Σανδάλια» που λήφθηκε από κατάστημα λιανικής πώλησης στην Αθήνα κρίθηκε από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ καθώς δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την επισήμανση υποδημάτων, Άρθρο 81 και Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και την αναγραφή κωδικών αριθμών σε υποδήματα, Άρθρο 82, της Υ.Α. Α2-718 “Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ” (ΦΕΚ 2090/Β’/31-07-2014).