Με την υπ. αρ. πρωτ. 3914/07-04-2016 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΣΩΤ. ΛΙΟΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα επί της Λεωφόρου Σαλαμίνος 202 στο Κερατσίνι, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 29-03-2016 διαπιστώθηκε ότι στην υπ. αρ. Π88/08-01-2016 απόδειξη λιανικής πώλησης (παραστατικό) δεν αναγραφόταν το ύψος σε εκατοστά του μέτρου της στάθμης του πετρελαίου για θέρμανση στη δεξαμενή του παραλήπτη, πριν & μετά την παράδοση του πετρελαίου για θέρμανση, ανεξαρτήτως του σχήματος ή του υλικού κατασκευής της δεξαμενής, κατά παράβαση του άρθρου126§1η των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΥΑ Α2-718/2014).