Με την υπ’ αρ. 3938/15-04-2015 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ στην επιχείρηση «Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ A.E.E» με έδρα στο Περιστέρι Αττικής, Κηφισού 80, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε από ελεγκτές της ανωτέρω υπηρεσίας στις 03/04/2015 στο υποκατάστημα της εταιρείας που βρίσκεται επί της Λ. Αθηνών Πειραιώς 87, στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι: (α) στην ενδεικτική πινακίδα τιμής του είδους «LENORΣΚΟΝΗ ΜΕΣΟΓ. ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΚΟΥΤΙ 22 ΠΛΥΣ.» δεν αναγράφεται η τιμή ανά μονάδα μέτρησης μετά από την προωθητική ενέργεια, κατά παράβαση του άρθρου 98 παράγραφος 4 της Υ.Α. Α2-718/2014 και (β) στην ενδεικτική πινακίδα πώλησης του είδους «ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ SANITASSPRING 8m (2,24τ.μ.)» δεν αναγράφεται η τιμή ανά μονάδα μέτρησης, ήτοι τιμή ανά m2, κατά παράβαση του άρθρου 6 παράγραφος 4δ της Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-07-2014).