Με την υπ’ αριθμ. 410/21-01-2019 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) στην επιχείρηση «Ι. ΣΥΓΓΕΛΙΔΗΣ – E. DAVELLAO.E.», που εδρεύει επί της Κοραή 23 στον Κορυδαλλό,για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 10-01-2019 στην ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο δεν αναγραφόταν η ένδειξη «κατεψυγμένο» για τα είδη «πατάτες και καλαμάκι κοτόπουλο», τα οποία βρέθηκαν στον καταψύκτη της επιχείρησης, κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3β της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).