Το Τμήμα Εμπορίου της ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, σύμφωνα με το υπ.αρ. 4125/14-09-2020 έγγραφο, επιβάλλει πρόστιμο ΧΙΛΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (1500 €), βάσει του άρθρου 4 Παρ.1 της ΚΥΑ 45231/ 2017 (ΦΕΚ 1445/τ.Β’/20-4-2017) «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα,σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)» στην επιχείρηση «MEGA GROUP SECURITY AE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ 227 ΓΛΥΦΑΔΑ» επειδή από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 03/09/20 στην ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκε η ΜΗ ΚΑΤΟΧΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ POS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ, κατά παράβαση του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.4446/2016 (Α’240).

Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 της ΚΥΑ 45231/20-4-2017 (ΦΕΚ 1445/τ.Β’/20-4-2017) σε συνδυασμό με το άρθρο 65 παρ.1 του ν. 4446/2016.