Με την υπ’ αρ.4135/19 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης – ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (5.000,00€) στον παραγωγό λαϊκής αγοράς ΒΑΣΙΛΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΦΜ 046890175-ΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ βάσει του άρθ.117 παρ.7Β της αριθμ.91354/17 Απόφασης- ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β/30-08-2017) σε συνδυασμό με το άρθ 24 του Ν.4177/13, διότι, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας στις 26/06/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στον πάγκο αυγών του κ.Βασιλάκου που βρισκόταν στην Λαϊκή αγορά Ν.Σμύρνης, στην οδό Μ.Αλεξάνδρου, ο οποίος την ώρα ελέγχου απουσίαζε, βρισκόταν κύριος ο οποίος διενεργούσε πωλήσεις αυγών, ο οποίος δήλωσε ότι “βοηθάει τον κ.Βασιλάκο”, αλλά αρνήθηκε να συνεργαστεί με τους ελεγκτές.”