Με την υπ’ αρ. 4163/07-08-20 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) στην επιχείρηση «ΛΑΖΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.» με έδρα στην Λεωφ. Βασ. Γεωργίου & Γρ. Λαμπράκη 132 στον Πειραιά για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 30-07-2020 στο κατάστημα «MIKEL» της επιχείρησης «ΛΑΖΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.» που βρίσκεται επί της Λεωφ. Βασ. Γεωργίου & Γρ. Λαμπράκη 132 στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο δεν αναγράφεται ότι το είδος «χειροποίητη φέτα» είναι κατεψυγμένο, ενώ βρέθηκε στον καταψύκτη της επιχείρησης κατά παράβαση του άρθρου 71 § 3Β των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).