ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 428/17-02-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο 3000 € (τρεις χιλιάδες ευρώ) στην επιχείρηση

Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, υποκ. Πλ. Πλαστήρα & Πολυδάμαντος 2 – Παγκράτι Αθήνα, ΑΦΜ: 999080978, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 09-02-2016, διαπιστώθηκε έλλειψη τιμών στα προϊόντα:

       α) «Ηλιέλαιο ΜΙΝΕΡΒΑ 1LT» με BC 5201106025101

       β) «Οδοντόβουρτσα ΑΙΜ παιδική έως 6 ετών» με BC5201028125514

     γ) «Σταυρός σούκο για 3 φις 529» με BC 5201755006988

Τα ανωτέρω αποτελούν παραβάσεις του άρθρου 7 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 §2 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.