Με την υπ’ αριθμ. 4286/27-04-2018 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) για ελλιπείς ενδείξεις στην επιχείρηση «H & MHENNES & MAURITZ Α.Ε.» που εδρεύει επί της οδού Φιλικής Εταιρείας 14 στο Κολωνάκι, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 9Β της Υ.Α. 91354/2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Σε δειγματοληψία που διενεργήθηκε στις 6-2-2018 στο υποκατάστημα της ως άνω επιχείρησης στη διεύθυνση Β. Γεωργίου Α΄2 & Φίλωνος & Νοταρά  2 στον Πειραιά, ελήφθη δείγμα κεριού το οποίο γνωματεύθηκε από τη Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους ως ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι δεν υπήρχε ένδειξη για την ποιότητα, σύνθεση του προϊόντος, κατά παράβαση του άρθρου 50 παρ. 1 εδάφια Α. και Δ των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.