Με την υπ’αρ. 4332/27-04-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ στην επιχείρηση ένδυσης «ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ν. ΠΑΥΛΟΣ» με έδρα επί της οδού Δοϊράνης 72, στην Καλλιθέα, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 17/04/2015 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται επί της οδού Σωτήρος Διός 36, στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις για το είδος «φόρεμα» στην βιτρίνα του καταστήματος, άμεσα και απόλυτα εμφανής στον καταναλωτή, κατά παράβαση του άρθρου 1 § 2 της Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014).