Με την υπ’ αρ. 4463/29-04-2015 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΠΕΙΡΑΪΚΟΝ A.E.» με έδρα Μακράς Στοάς 1 στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε από ελεγκτές της ανωτέρω υπηρεσίας στις 21/04/2015 στο υποκατάστημα της εταιρείας που βρίσκεται επί της Γρ. Λαμπράκη 59, στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι: στην ενδεικτική πινακίδα πώλησης του είδους «ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ CARREFOUR30m» δεν αναγράφεται η τιμή ανά μονάδα μέτρησης, ήτοι τιμή ανά m2, κατά παράβαση του άρθρου 6 παράγραφος 4δ της Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-07-2014).