Με την υπ.’ αρ. 4500/28-04-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο (500) ευρώ στην επιχείρηση «Μ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 91, στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 22-04-2015 στο ανωτέρω κατάστημα, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο της επιχείρησης δεν αναγράφεται ότι το μπιφτέκι στο είδος «cheeseburger» είναι κατεψυγμένο, παρότι η επιχείρηση το προμηθεύεται ως τέτοιο, κατά παράβαση του άρθρου 91§4β της Υπ. Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014).