Με την αρ. πρωτ. 451/02-02-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο 3.000,00€ (τριών χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «καφετζησ ερμησ», διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 22/01/2018 στην επιχείρηση καφετζησ ερμησ που βρίσκεται στη διεύθυνση Φιλικών 69 στο Περιστέρι διαπιστώθηκε η πώληση τριών (3) προϊόντων χύμα μαναβικής (πατάτες, κρεμμύδια και πορτοκάλια) με πλήρη έλλειψη πινακίδας πώλησης με τις προβλεπόμενες ενδείξεις, κατά παράβαση του άρθρου 7§1 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/08-08-2013) σε συνδυασμό με το άρθρο 1§2 της Υπ. Απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017), που τιμωρείται με πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000,00 €) ανά κωδικό προϊόντος, σύμφωνα με το άρθρο 1§4α της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.