ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 452/16-03-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΜΠΑΣΤΑ ΕΥΑΓΓ. ΜΑΡΙΑ – ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, Κασομούλη 91 & Μελαντίας, Αθήνα,

διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την Yπηρεσία μας την 09/03/2015, διαπιστώθηκε έλλειψη τιμής σε κέικ τα οποία βρέθηκαν να πωλούνται σε προθήκες εντός του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.