Με την αρ. πρωτ. 456/18-03-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση Ε & Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΕΝ. ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ 69, Αθήνα διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 07-03-2019, διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσε χαρτί περιτυλίγματος βάρους 50 γρ. αντί του ορθού 30 γρ. που χρησιμοποιείται για τη συσκευασία ποσότητας καθαρού βάρους μεγαλύτερου των 1.000 γραμμαρίων κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 4§2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. Σημειώνεται ότι η ζύγιση έγινε σε ζυγαριά του καταστήματος η οποία πιστοποιήθηκε με πρότυπα βάρη της Υπηρεσίας