Με την αρ. πρωτ. 457/18-03-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση Γ. ΓΛΥΚΟΚΚΟΚΑΛΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΧΘΥΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ Νο 59, Αθήνα διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 07-03-2019, διαπιστώθηκε ότι δεν ανέγραφε στην ταμπέλα ότι το προιόν: «καλαμαράκια» ήταν Ινδιών κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 34§1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ