ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 457/17-2-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση,

Θ.ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ,ΠΑΤΗΣΙΩΝ 349 κ’ ΝΕΙΓΥ 2 Αθήνα, ΑΦΜ: 099938460 ΔOY: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 9-02-2016, διαπιστώθηκε μη ύπαρξη τιμοκαταλόγου για προιόντα πακέτου (καφέδες), εντός του καταστήματος,κατά παράβαση  

του άρθρου 10 του Ν. 4177/13, σε συνδυασμό με το άρθρο 92 § 3 των καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.