Με την υπ’ αρ. 4614/16-09-2020 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ Ι.Κ.Ε.» με έδρα στο κτίριο Δ Μαρίνας Ζέας στον Πειραιά για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 06-09-2020 στο κατάστημα «BARONG» της επιχείρησης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ Ι.Κ.Ε.» που βρίσκεται στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο δεν αναγράφεται ότι οι πατάτες που χρησιμοποιούνται ως συνοδευτικό σε πιάτα που προσφέρονται στο κατάστημα είναι κατεψυγμένες, κατά παράβαση του άρθρου 71§3Β των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).