Με την υπ’ αριθμ. 4714/18-05-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) στην επιχείρηση «ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.», με έδρα επί της οδού Σώρου 1 στη Μεταμόρφωση, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 10/05/2018 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 137 στον Κορυδαλλό, διαπιστώθηκε ότι στην πινακίδα πώλησης του προϊόντος «DIM’SΠΟΤΗΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 275 cc20 ΤΕΜ» δεν αναγραφόταν η τιμή ανά μονάδα μέτρησης, κατά παράβαση της παρ. 2Β του άρθρου 2 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).