Με την υπ’ αριθ. 4874/02-04-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000,00), στην εταιρεία ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων  της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της οδού Λ. Μεσογείων 517 στην Αγ. Παρασκευή στις 20-03-2018, διαπιστώθηκε απαίτηση ή είσπραξη υψηλότερης τιμής χρέωσης στο ταμείο από αυτή που αναγραφόταν στις πινακίδες στο σημείο έκθεσης ενός προιόντος, κατά παράβαση του άρθρου 2§9  των  κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., όπου τιμωρείται διοικητικά το άρθρο 2 παρ. 14γ της με αριθ. 91354/2017 Υ.Α.