Με την αρ. πρωτ. 489/21-03-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΟΡΕΣΤΗΣ – ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΒΕΡΟΥΛΗΣ Ο.Ε. ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, Λ. Βείκου 48, Γαλάτσι, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 13-03-2019, διαπιστώθηκε έλλειψη τιμοκαταλόγου για προιόντα πακέτο εκτός καταστήματος (καφέδες) κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 § 3 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.