Με την υπ’ αριθμ. 496/27-3-2015 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) στην επιχείρηση «ΜΑΡΘΑ ΕΥ. ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ» επειδή σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 18-3-2015 στο κατάστημα που διατηρεί η ανωτέρω επιχείρηση επί της οδού Αφαίας 54, στην Αίγινα, διαπιστώθηκε μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις στο είδος «ΡΕΒΥΘΙΑ ΧΟΝΤΡΑ ΣΕΡΡΩΝ 3Α» που πωλούνταν χύμα, κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 2 της Υ.Α. Α2-718/31-07-2014.