Με την αρ. πρωτ. 50/18-01-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ)  στην επιχείρηση «ΚΟΥΚΑ ΖΑΝΝΕΤΙΝΑ-ΑΘΗΝΑ, ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, ΑΝΔΡΟΣΘΕΝΟΥΣ 33, ΤΚ: 11632, ΑΘΗΝΑ» διότι κατά την διάρκεια αγορανομικού ελέγχου που διενεργήθηκε στις 09/01/2019 από υπαλληλους της ανωτέρω Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής σε προϊόντα εντός του καταστήματος (κουλούρια) κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ (Υ.Α. 91354/17).