ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 502/24-03-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

ULLAH NAZZEB του HABIB ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ, Σοφοκλέους 47 – Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την Yπηρεσία μας την 16/03/2015, διαπιστώθηκε έλλειψη τιμών στη μαναβική εκτός του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.