Με την υπ’ αρ. 5051/15-05-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «INTERSPORTATHLETICSA.E.E.» με έδρα επί της οδού Σώρου 18-20, στο Μαρούσι, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 6/05/2015 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται επί των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου 26 & Τσαμαδού, στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε πινακίδα τιμής για το είδος-υπόδημα «Nike-RosheRun, χρώματος μπλε με κωδικό καταστήματος 2310006415» στην βιτρίνα του καταστήματος, η οποία να είναι άμεσα και απόλυτα εμφανής στον καταναλωτή, κατά παράβαση του άρθρου 1 § 2 της Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014).