Με την υπ’ αρ. 5229/25-05-2015 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΤΕΛΛΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με έδρα στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε από ελεγκτές της ανωτέρω υπηρεσίας στις 15/05/2015 στο υποκατάστημα της εταιρείας που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 40, στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι στην πινακίδα πώλησης του είδους συναγρίδα φέτα συσκευασμένη «FINOFISH» δεν αναγραφόταν η τιμή ανά συσκευασία και τιμή ανά κιλό καθαρού στραγγισμένου βάρους κατά παράβαση του άρθρου 49 παρ. 6β της Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014).