Με την υπ’ αρ. 5272/5-6-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» με έδρα  στη λεωφόρο Πειραιώς 67 στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 29/5/2018 στην ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι δεν αναγραφόταν στην αναρτημένη πινακίδα πώλησης του προϊόντος «Πάστα Cookies» τα συστατικά του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 1169/2011 που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες κατά παράβαση του άρθρου 11 παρ. 1Δ της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).