ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 53/21-01-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

EXPRESSM. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ D28, Χειμάρας 3-7 & Αγίας Σοφίας 162, Σεπόλια,

διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 14/01/2015, διαπιστώθηκε η είσπραξη υπερτιμήματος στο προϊόν «Κριθαράκι BioFarma 500 gr». Τιμή ραφιού 2,52 και τιμή ταμείου 2,55.

Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 § 9 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.