ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 542/23-2-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακόσια ευρώ) στην επιχείρηση

ΚΑΠΟΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΑΡΙΑ   ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, Χρυσ. Σμύρνης 94, ΑΘΗΝΑ, 

  διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 15-2-2016, διαπιστώθηκε έλλειψη αναγραφής ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ, στις τυρόπιτες και στις μπουγάτσες (σφολιατοειδή), που αγοράζονταν κατεψυγμένες, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παραγρ. 2 των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.