Με την υπ’ αρ. 5577/02-06-2015 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση εστίασης «ΠΕΤΩΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ – ΠΕΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε.» με έδρα επί της πλατείας Λουδοβίκου (Οδησσού) 8, στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στην ανωτέρω καφετέρια – σνακ μπαρ στις 22-5-2015, διαπιστώθηκε ότι το είδος «κεμπάπ», το οποίο ήταν κατεψυγμένο, πωλείτο χωρίς να υπάρχει στον τιμοκατάλογο η ένδειξη «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ», κατά παράβαση του άρθρου 91§4β της Υπ. Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014).