Με την υπ’ αριθμ. E.M. 559/ 2-6-2015 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000,00 €) στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» η έδρα της οποίας βρίσκεται στην οδό Λ. Σπατών 81, Γέρακας διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν ελεγκτές της υπηρεσίας μας στο υποκατάστημα της επιχείρησης που βρίσκεται στην οδό Λ. Μαραθώνος 22, Πικέρμι διαπιστώθηκε διαφορετική χρέωση κατά την ταμειακή συναλλαγή σε σχέση με την αναγραφόμενη στο ράφι τιμή για το προϊόν κοτόπουλο νωπό, κατά παράβαση του άρθρου 2§9 της Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014).