Με την αρ. πρωτ. 5644/17-09-2020 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 5.000 € (πέντε χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση TROFO MARKET Ο.Ε. Σ.Μ.», Αχαρνών 157, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 09-09-2020, διαπιστώθηκε

Α. ότι διέθετε προς πώληση το προιόν με περασμένη ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας: 1. «LURPAK SOFT ΑΝΑΛΑΤΟ” (τεμάχια 2) με BC 5740900401693 και ημερομηνία λήξης 12-08-2020 & 2. «ΓΚΟΦΡΕΤΕΣ» (τεμάχια 3)  με BC8004800002440 και ημερομηνία λήξης 30-08-2020 κατά παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. και

Β. έλλειψη ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα στα προιόντα: 1. «GUSTARDPOWDER” με BC6210924674643 2. «INSTANT NOODLES” με BC8968612007 κατά παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.