Με την υπ’ αρ. 5665/05-06-2015 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση εστίασης «DA VINCI» ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΟΤΣΑΡΗΣ επί της οδού Καραΐσκου 145 στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στο ανωτέρω κατάστημα στις 26/05/2015, διαπιστώθηκε ότι το είδος «PIZZASPECIAL 28cm», το οποίο ήταν κατεψυγμένο, πωλούνταν χωρίς να υπάρχει στον τιμοκατάλογο η ένδειξη «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ» κατά παράβαση του άρθρου 91§4β της Υπ. Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014).