ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιβολή προστίμου για ελλιπείς ενδείξεις πινακίδας

(Άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν. 4177/13)

Με την υπ’ αριθμ. 5736/14-06-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) στην επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.», με έδρα επί της Λεωφ. Κηφισού 136 στο Περιστέρι, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 06/06/2018 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης επί των οδών Γρ. Λαμπράκη & Μπουμπουλίνας 58 στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι στην πινακίδα πώλησης του προϊόντος «ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤ TEFACO 250ml 25 ΤΕΜ » δεν αναγραφόταν η τιμή ανά μονάδα μέτρησης (ανά τεμάχιο), κατά παράβαση της παρ. 2Β του άρθρου 2 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).