Με την υπ’ αριθ. 5825/16-04-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000,00), στην εταιρεία με την επωνυμία ΜΑΡΓΕΤΗΣ Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων  της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης διότι κατα τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της οδού Πλαστήρα 3 στην Μεταμόρφωση στις 04/04/2018 διαπιστώθηκε η διατήρηση και έκθεση για πώληση έτοιμου μή προσυσκευασμένου κιμά, κομμένο εκ των προτέρων απο λάπα βόειο. Το γεγονός συνιστά παράβαση του άρθρου 20 παρ. 1,  των  κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (Υ.Α 91354/17 Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β’/30-08-2017), όπου τιμωρείται διοικητικά το άρθρο 20 παρ. 7 της ανωτέρω Υ.Α.