Με την αρ. πρωτ. 587/08-04-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, Αγ. Κωνσταντίνου 2, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 28-03-2019, διαπιστώθηκε έλλειψη τιμών στα α) νερό 1,5 Lκαι β) ενεργειακά ποτά HELL 500 mlπου υπήρχαν προς διάθεση στο περίπτερο κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.