Με την υπ’αρ. 5955/20-04-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.14γ της υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του   Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173 /Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση “ EXPRESS M ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ” [έδρα:Αγ. Δημητρίου 63], επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 08.04.2015 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης στον ΄Αλιμο (επί της οδού Λεωφ. Ιωνίας 68),διαπιστώθηκε διαφορά τιμής ραφιού – ταμείου στο προϊόν “AΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΡΟΥΧΩΝ DETTOL 1,5 ΛΙΤΡΟ ” (η πινακίδα πώλησης στο ράφι ανέγραφε 5,77€, ενώ στην ταμειακή μηχανή το προιόν χρεωνόταν 6,41€) , κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ.9 και της Υ.Α. Α2-718/2014