Με την υπ’ αρ. πρωτ. 6148/27-7-2016 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €)στην επιχείρηση εμπορίας εσωρούχων ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ Ο.Ε.,με έδρα στην Πετρούπολη, 25ης Μαρτίου 97, για μη αναγραφή της τελικής τιμής, κατόπιν αναγγελίας εκπτώσεων στη βιτρίνα, επί της πινακίδας δύο κωδικών προϊόντων, κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στις 21/7/2016 από υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας στο κατάστημα της επιχείρησης στην Πετρούπολη.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η αναγγελία «ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ» στην εξωτερική βιτρίνα και εντός του καταστήματος βρέθηκαν προς πώληση δύο είδη :

α) ΜΑΓΙΟ ERKAMARE με αναγραφόμενη τιμή 75,00€ επί της αναρτημένης πινακίδας, χωρίς αναγραφή τελικής τιμής μετά την έκπτωση

β) ΔΑΝΤΕΛΕΝΙΟ ΚΑΦΤΑΝΙ με αναγραφόμενη τιμή 34,90€ επί της αναρτημένης πινακίδας, χωρίς αναγραφή τελικής τιμής μετά την έκπτωση.

Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 7 παρ. 2 και του άρθρου 15 του Ν.4177/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Κώδικα Δεοντολογίας για την Προστασία του Καταναλωτή κατά τις προσφορές και τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες (Απόφαση 56885/19-11-2011/ΦΕΚ 3107/Β΄) καθώς και της Υπουργικής Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014) άρθρο 1 παρ.2 και τιμωρείται με το άρθρο 1 παρ.5β της ίδιας Απόφασης με πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) ανά κωδικό προϊόντος.