Με την υπ’ αρ. 6181/8-12-2020 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με έδρα στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης ΔΑ 13 ΟΤ 31 Β΄ ΦΑΣΗ, Σίνδος, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 27-11-2020 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται επί της Λεωφ. Αιαντείου 70, στη Σαλαμίνα βρέθηκε πολυσυσκευασία λεμονάδας «LUX 5+1 TMXδώρο» ανοιχτή και το περιεχόμενο αυτής πωλούνταν ως μεμονωμένο προϊόν κατά παράβαση του άρθρου 78 § 5 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. , (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).