Με την αρ. πρωτ. 641/12-02-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €) στην επιχείρηση ΔΑΡΙΒΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με έδρα που βρίσκεται στη διεύθυνση Κ.Α.Α. ΣΓ 5-8 στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 12/12/2018 σε παντοπωλείο που βρίσκεται στο Αιγάλεω, διαπιστώθηκε η πώληση, μεταξύ άλλων και του είδους ΠΑΤΑΤΕΣ ΘΗΒΑΣ ΣΠΟΥΝΤΑ χωρίς αναγραφή επί της πινακίδας πώλησης του κωδικού αριθμού παρτίδας παραγωγής, κατά παράβαση του άρθρου 30§3δ της Υπ. Απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€) σύμφωνα με το άρθρο 30§4γ της παραπάνω Υπ. Απόφασης, ως ελλειπείς ενδείξεις επί των παραστατικών διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών του πίνακα Α της παραγράφου 6 του άρθρου 28 της παραπάνω Υπ. Απόφασης.