Με την υπ’ αρ. 645/25-01-2019 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) στην επιχείρηση «SHOP & TRADE Α.Ε.Β.Ε.» με έδρα επί των οδών Κυδωνίων 1 & Πειραιώς, στον Ταύρο, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 16-01-2019 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται επί της Λεωφ. Πειραιώς 74Α, στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι για το είδος «μπουφάν QUICK SILVER ΑΝΔΡΙΚΟ INSULATION EQUT300073» δεν υπήρχε πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις, κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 2 της Υ.Α. Α2-91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).