ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 65/20-01-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΠΛΗΣΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, υποκ. Τοσίτσα 11 & Σπ. Τρικούπη 27, Αθήνα,

διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 15/01/2015, διαπιστώθηκε ότι πουλούσε ως μεμονωμένα προϊόντα, ενώ αποτελούσαν μέρος πολυσυσκευασίας, αναψυκτικά (λεμονάδες, πορτοκαλάδες) LUX 330ml.

Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 98 § 7 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.