(Άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν. 4177/13)

Με την υπ’ αριθμ. 6707/25-06-2015 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», έδρα ΒΙ.ΠΕ Θεσ/νίκης, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 18-06-2015 στο υποκατάστημα της επιχείρησης που βρίσκεται επί της οδού Θηβών 186-190, στον Αγ. Ι. Ρέντη, διαπιστώθηκε ότι για το είδος «συσκευασμένη σαλάτα λάχανο-καρότο 250g» δεν υπήρχε ανηρτημένη πινακίδα πώλησης κατά παράβαση του άρθρου 1 § 2 της Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-07-2014).