Με την υπ’αρ. 6837/8-5-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 96 (παρ.10) της υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του   Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173 /Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση «L.N.K.O.GREEK GRILL Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΩΝ- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» (έδρα Ζεύξιδος 3 , Ν. Κόσμος , 11743 , Αθήνα )   επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης στην Καλλιθέα ( Σαπφούς 101 ), διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε έντυπα φύλλα διαμαρτυρίας , κατά παράβαση του άρθρου 96 (παρ.1) της Υ.Α. Α2-718/2014.