ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 685/15-04-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ), σύμφωνα με το άρθρο 1 § 5ε της Υ.Α. Α2-718/14 (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ), στην επιχείρηση

ΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ, ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ 13 – ΚΕΝΤΡ. ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑΣ,

διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την Yπηρεσία μας την 06/04/2015, διαπιστώθηκε ότι ενώ στο Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο με Α/Α 13497/06-04-2015 η περιγραφή που προκύπτει για πωλούμενο είδος είναι: “ΣΥΚΩΤΑΡΙΑ ΑΡΝΙΣΙΑ ΙΣΠ. ΠΡ. ΑΠΟΨ.”, στην πινακίδα που υπήρχε στο σημείο πώλησης ανέγραφε “ΑΡΝΙΣΙΕΣ ΣΥΚΩΤΑΡΙΕΣ 5,49 ΝΟΠΕΣ ΦΡΕΣΚΟ ΠΡ. ΑΠΟΨ. ΙΣΠΑΝΙΑΣ”, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.