(Άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν. 4177/13)

Με την υπ’ αριθμ. 6904/02-07-2015 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΙΑΠΑΤΩΡΗΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΛΛΙΟΥ Ο.Ε.» με έδρα Δημ. Γούναρη 15, στο Περιστέρι, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 23-06-2015 στο υποκατάστημα της ανωτέρω εταιρείας που βρίσκεται επί της Ακτής Θεμιστοκλέους 18, στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι για το είδος «σάμαλι παραδοσιακό» δεν υπήρχε πινακίδα τιμής στο σημείο πώλησής του κατά παράβαση του άρθρου 1 § 2 της Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014).