(Άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν. 4177/13)

Με την υπ’ αριθμ. 6907/2-7-2015 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων εκατό (1.100) ευρώ στο κατάστημα (κρεοπωλείο) της επιχείρησης «Α. ΛΩΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα Ακτή Θεμιστοκλέους 20, στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 23-6-2015 στο ανωτέρω κατάστημα διαπιστώθηκε ότι α) στην πινακίδα πώλησης του είδους «γουρουνοπούλα» δεν αναγράφονταν η προέλευση κατά παράβαση του άρθρου 26 § 1δ της Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014) και β) για το είδος «μπριζόλες μοσχαρίσιες γάλακτος Γαλλίας» δεν υπήρχε αναρτημένη ετικέτα με τις προβλεπόμενες σημάνσεις βόειου κρέατος κατά παράβαση του άρθρου 19 §1 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.